* HUIPPU videoita

Yleinen keskustelu aiheista joille ei löydy sopivaa paikkaa muista kategorioista
maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Wed Mar 04, 2015 8:01 pm

-_-__-----_-__-_-----__----__-__
_________________________________

Arto Lauri 101. Harrisburg, Faraday engine

https://www.youtube.com/watch?v=tS36pvMGmbQ
--------------

Arto Lauri 100. Rossi

https://www.youtube.com/watch?v=A2j-pv8F5yc
---------------

3401. Water V

Finland 24 2014.11 WATER
h2o h2o h2o h2o h2o

stubelius 11/17/2014 21:59
See the Palo Verde nuclear power plant. A textbook example of how nuclear power works in the desert

maurilappi17.11.2014 22:44
Of course, works in the desert, if you wasted 1800L / s best drinking water! .. Million people living waters without interruption to the power of the nuclear spins in the shit.

WALL CRAZY, such as nuclear always. In addition, the system reduces the already non-existent nuclear power plant, 25% of the commercial relationship between -5%! - - -

Tellingly, that no other competing new form of energy need no fresh water is wasted.

12 + 917.11.2014 23:46
That is, the waste water is the best thing in the drinking water. No wonder that you do not quite every Injun canoe

maurilappi18.11.2014 1:14
Do not be so stupid as to think of waste water fit for the nuclear power plant cooling EVER. TVO of the biggest fears was that a few tippakin waste oils would prevent access to the condenser JO heat exchanges. And the reactor was about to explode in flight!

In fact, the water used by TVO NOT even enough clean. But it had to be

Deionized!
_____
However, in the desert ALL the water is VITAL. But the evaporation used recklessly destroyed by anyone unused dry heaven. Too bad the idea is hardly. Than to kill millions of thirst. To pair a street light would return an empty desert road ..

13 + 618.11.2014 8:31
Palo Verde plant used for approx. 76 million cubic meters of water every year. It is approx. 25% of Arizona / Phoenix's annual water. As such, large savings when the ice makers only 3/4 to solve the problem that this water is hell to be suspended when it is not possible to properly use any.

Mauri mauri18.11.2014 13:33
2 400L / s !! As we find ourselves, I was TOTALLY RIGHT nuclear forces people / nature OFF Chickens terrible amount of water!

The UN reported in 2008 that it was precisely the lack of water is humanity's all-time major problem. It is precisely because of that kind of madness. That nuclear power plants to kill everything to spare the life irreplaceable fresh water. No other form of energy than nuclear power does not destroy the fresh water. 95% of the World reactors does just that.

And the problem, of course, stop there. When abating ground waters destroyed the nuclear condensate. Does not go longer than a moment and ground waters fall so low. The SEA push to replace the toxic water from the salt. Following the death of the salt in the area on the growing fields, towns, forests, lakes, WHOLE COUNTRY!

The core makes the desert nuclear power ON of the main problems of mankind! EU warned as early as 2008 that nuclear power sadannastamme cut to 70%. Then on top of this wall Madness told that the rest of the remaining waters of the pillars of the nuclear power plants blithely cooling. Can any more reason to be poor?
----

Finland 24 continuation Meeri Water 18/11/2014 14:30
"No, go no further than the moment and ground waters fall so low. That MARINE push to replace the toxic water from the salt."

Supo Police
Not to worry. Nuclear power will help. Nuclear power plants produce thermal energy can economically manufacture of fresh water from sea water.

Mauri lappi18.11.2014 14:56
China is currently the groundwater 200m deep. And every year falls at 1m / y increase. Noo .. small so this way is when Saudeissa the groundwater is at a depth of 2 km ALREADY!

It is the nuclear power plants in wonder. After a few years after the 200 reactors will begin ground water to drink to replace the discharged state spilled salt water. Which the water is suddenly no longer be used for day to cool the reactor.

Well the same situation as thousands of square kilometers areas have been but empty water nuclear desertification. Australian uranium mines over there to use more groundwater than any metropolitan or industrial plant in the southern hemisphere!

It is calculated that Australian uranium mines go off in a few years, because of the negative energy of extraction of uranium is NOT found in the future for the whole continent at all to destroy, not even clean groundwater.
----
_________________

3401. Vesi V

Suomi 24 2014.11 VESI
h2o h2o h2o h2o h2o

stubelius 17.11.2014 21:59
Tsekkaappa Palo verden ydinvoimala. Malliesimerkki miten ydinvoimala toimii myös aavikolla

maurilappi17.11.2014 22:44
Tietysti toimii aavikolla, jos tuhlataan 1 800L/s parasta juomavettä!.. MILJOONAN ihmisen elinvedet tauotta jotta ydin paskavoima pyörii.

SEINÄHULLUA, kuten ydinala aina. Lisäksi systeemi vähentää ydinvoimalan ennestäänkin olemattomasta 25% hyötysuhteesta -5%!- - -

Kuvaavaa, ettei YKSIKÄÄN MUU kilpaileva uudisenergian muoto tarvitse LAINKAAN makeaa tuhlausvettä.

12+917.11.2014 23:46
Eli siis jätevesi on mielestäsi parasta juomavettä. Ei ihme ettei sinulla ole ihan jokainen inkkari kanootissa

maurilappi18.11.2014 01:14
Älä ole NIIN typerä, että luulet jäteveden kelpaavan ydinvoimalan jäähdytykseen IKINÄ. TVO:ssa suurimpia pelkoja oli, että muutama tippakin jäteöljyjä lauhduttimeen päässeenä estäisi JO lämmön vaihdot. Ja reaktori siitä lennosta jo räjähtää!

Itse asiassa TVO:n käyttämä vesi EI riittänyt edes puhtaana. Vaan sen piti olla

IONIPUHDISTETTUA!
_____________________

Tosin aavikollahan KAIKKI saatavilla oleva vesi on ELINTÄRKEÄÄ. Mutta haihdutuksessa käytetty tuhotaan surutta kenenkään käyttämättömiin kuivaan taivaaseen. Hullumpaa ideaa tuskin onkaan. Kuin tappaa miljoonia janoon. Jotta pari katuvaloa palaisi tyhjällä aavikkotiellä..

13+618.11.2014 08:31
Palo verden laitos käyttää n. 76 miljoonaa kuutiometriä vettä joka vuosi. Se n. 25% Arizonan/Phoenixin vuosittaisesta vedestä. Iso säästö Sinänsä, kun päättäjille jää ratkottavaksi vain 3/4 ongelmasta, että mihinkö helvettiin tämä vesi lykätään kun sitä ei voida oikein missään käyttää.

Mauri mauri18.11.2014 13:33
2 400L/s!! Kuten taas huomaamme olin TÄYSIN OIKEASSA ydinvoimin ihmisiltä/luonnosta POIS TAPETUN veden hirmumäärästä !

YK raportoi jo 2008, että nimenomaan VEDEN PUUTE on ihmiskunnan kaikkien aikojen suurongelma. Juuri tuollaisen HULLUUDEN takia. Että ydinvoimalat tappavan kaiken liikenevän elämälle korvaamattoman makean veden. Mikään m u u energiamuoto, kuin ydinvoima EI tuhoa makeaa vettä. 95% Maailman reaktoreista tekee juuri näin.

Eikä ongelma tietenkään jää tähän. Kun hiipuvat pohjavedet tuhotaan ydinvoiman lauhteena. Ei mene enää kuin hetki ja pohjavedet putoavat niin alas. Että MERI työntää tilalle myrkyllisen suolavetensä. Sen jälkeen kuolee suolaan myös alueen päällä kasvavat pellot, kaupungit, metsät, järvet, KOKO MAA!

Ydinaavikoittava ydinvoima ON ihmiskunnan PÄÄONGELMA! EU varoitti jo 2008, että sadannastamme ydinvoima leikkaa -70%. Sitten päälle tässä kerrottu seinähulluus, että loputkin jäljellä olevat vedet pilataan surutta ydinvoimaloitten jäähdyttämisiin. Voiko enää järjenköyhempää olla?
------------------

Suomi 24 jatkoa Meeri Vesi 18.11.2014 14:30
" Ei mene enää kuin hetki ja pohjavedet putoavat niin alas. Että MERI työntää tilalle myrkyllisen suolavetensä."

SUPO poliisi
Eipä hätää. Ydinvoima tuo avun. Ydinvoimaloiden tuottamalla lämpöenergialla voimme taloudellisesti valmistaa makeaa vettä merivedestä.

Mauri lappi18.11.2014 14:56
Kiinassa on tällä hetkellä pohjavesi 200m syvällä. Ja vuosittain putoaa aina 1m/y lisää. Noo.. pientähän tää tavallaan on, kun Saudeissa on pohjavesi 2 km syvyydessä JO!

Siinä onkin ydinvoimalat ihmeissään. Kun muutaman vuoden kuluttua 200 reaktoria alkaa pohjavesistä ryystämään tyhjentyneeseen tilaan rynnännyttä Suolavettä. Jonka vesi ei yhtäkkiä enää voida käyttää PÄIVÄÄKÄÄN reaktorien jäähdyttämisiin.

Tai no sama tilanne kun tuhansien neliökilometrien alueet on vaan TYHJINÄ vesistä ydinaavikoitumisesta. Australian uraanikaivokset käyttää enemmän sikäläisiä pohjavesiä, kuin yksikään suurkaupunki tai teollisuuslaitos koko eteläisessä pallonpuoliskossa!

On laskettu, että Australian uraanikaivokset sammuvat muutamassa vuodessa, koska energianegatiivisen uraanin kaivuun EI löydy jatkossa koko MANTEREELTA lainkaan tuhottavaa, edes puhdasta pohjavettä.
---------------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Tue Mar 10, 2015 11:23 am

-_--_--------__-___-_________________________________

Arto Lauri 102. Burn-up in the limit

https://www.youtube.com/watch?v=3-B56NGUfpw
--------

Arto Lauri 101. Harrisburg, Faraday engine

https://www.youtube.com/watch?v=tS36pvMGmbQ
--------------

Why do states selects the wind?
the wind comes from the wind comes from the wind comes

Western Finland journal read publication 02/26/2015:
Nuclear power companies to build interest in the Fennovoima-1, OL-3-4 and lo-3, such as nuclear power plants has fallen to zero. Why? The core companies of interest puutteeseensa answer is clear. The current nuclear electricity available 3,5snt / kWh to the falling prices is simply not economically viable to build! Multiply the nuclear power industry directly.

Asked by a journalist why, respectively, wind power plants will be built, and also want to build? The answer comes as off the shelf. "Of course, the state wishes to support the form of energy produced by the kWh price is only 5snt / kWh. Much rather than the more than 3 times more expensive future 15snt-37,5snt / kWh paying MOX / nuclear power."

These discussed the types of energy in project heavier the additional criterion is also the EU's fine sanctions. The fact that Europe should build a really clean new energy capacities. Without that the continent should be 100% dependent on Russian and isotopic uranium imports of the European uranium mining ceased completely in 2008.
---------------

Price 350-fold

Amazingly this is the core force of the negative energy produced by the sheer raw energy PRICE!

Even if were to add the basic price of the current kWh of electricity 3,5snt / kWh, as nuclear power, it is already doing so 3,5snt * 350 = 12,25e / kWh !!!!!!!!!!!!

. Who in general was once so confused that even started to make a nuclear power such prices. Especially when all other known forms of energy the price is not as 3-10snt / kWh.
----------

Miksi valtiot valitsee tuulivoiman?
tuulitulee tuulitulee tuulitulee

Länsi Suomi lehdessä luettu julkaisu 26.02.2015:
Ydinvoimayhtiöiden kiinnostus rakentaa Fennovoima-1, OL-3-4 ja lo-3 kaltaisia ydinvoimaloita on laskenut olemattomiin. Miksi? Ydinyhtiöiden vastaus kiinnostuksen puutteeseensa on selvä. Nykyisillä ydinsähköstä saatavan 3,5snt/kWh laskeviin hintoihin ei ole yksinkertaisesti taloudellisesti kannattavaa rakentaa! Kerrotaan ydinvoimateollisuudesta suoraan.

Toimittajan kysyessä miksi vastaavasti tuulivoimaloita rakennetaan ja myös halutaan rakentaa? Vastaus tulee kuin hyllyltä. "Tietenkin myös valtio haluaa tukea energian muotoa jonka tuottama kWh hinta on vain 5snt/kWh. Paljon mieluummin kuin yli 3- kertaa kalliimmaksi tulevaa 15snt-37,5snt/kWh maksavaa MOX/ ydinvoimaa."

Näihin keskusteltuihin energialajien hankkeitten painavaksi lisäkriteeriksi on myös EU:n sakkosanktiot. Siitä, että Eurooppaan tulisi rakentaa oikeasti puhdasta uudisenergian kapasiteetteja. Ilman, että maanosa olisi 100% riippuvainen Venäjän isotooppilaitoksista ja uraanin tuonneista Euroopan uraanikaivosten lakattua kokonaan 2008.
---------------

Hinta 350- kertainen

Hämmästyttävää tässä ydinvoimassa on sen energia negatiivisesti tuotetun energian silkka raaka HINTA!

Vaikka laskisimme perus kWh hinnaksi nykyisen sähkön 3,5snt/ kWh, niin ydinvoimalle se tekee jo näin 3,5snt* 350= 12,25e/kWh!!!!!!!!!!!!

. Kuka ylipäätään on ollut aikoinaan niin sekaisin, että edes aloitti tekemään ydinvoimaa tällaisilla hinnoilla. Varsinkin kun kaikilla muilla tunnetuilla energian muodoilla ei hinta ole kuin 3-10snt/kWh.
----------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Sun Mar 15, 2015 3:59 pm

_________________________________

Arto Lauri 103. GIC

https://www.youtube.com/watch?v=38rFInEFsYU
---------------------------------------

Arto Lauri 102. Burn-up in the limit

https://www.youtube.com/watch?v=3-B56NGUfpw
--------

1003 SUPER DUTY. (Spallaatio)

02.07.2009. I have a very simplified question to which I would like a worthy answer. Uranium 235 is the ratio of neutrons and protons mm. PekkaJauhon books by 1.55. While the split in the groove in the Palladium in the two neutrons N / Z factor is not 1.3. This cracking to produce approx. 23kpl extra neutrons.

Each of uranium in breakage of the multiplied still "officially" released just 2,5neutronia. My question is more than astonishment that how this formed n.900% error is possible? Since the disintegration of 200MeV ergiassa can not be destroyed as a half-mass neutron binding energy. Luvin in the 1950s published in encyclopaedias mm. co. the process was reported to be released doubly very vaguely quantifiable neutrons. So astonishingly vague on and everything is all about?

Where do you think it will be 10-fold greater than the calculated neutron flux in the reactor enters into the hundreds of noticing when released to the environment?
----------

Sent: Friday, July 03, 2009 2:24 PM Subject: Re: Spallaatio theoretical question.

Hello,

Such a question with you should turn to nuclear physicist by half!

health car. Kari Enqvist
............
Arto hello.

* Wait a minute ?. . .

* I understand that I asked our world-class professors are practically the Nobel class on the subject, which should be quite walkover represented by the doctrine of the plane? . .Anteeksi NOW to keep breath. . .Eli Point is SO stunning discovery, you will not able to / from the cat afraid to say ?. . .Huikeaa Absolutely.

* Such front must say, I do not even surprised! During those three decades, I have a quantum nuclear physics learning insider spent such a reaction was nothing short of odotetava. The nuclear sector as has always been so full of hidden failure, not on the side of such a solid foundation for breaking the wind is not new. How on earth did someone such a 900% error scam in the world of quantum nuclear physics the best professors could not get that, but 60v <?
-------------------------------------------

1003 SUPERRASKAAT.(Spallaatioista)

02.07.2009. Minulla on varsin pelkistetty kysymys, johon haluaisin arvoisensa vastauksen. Uraani 235 on neutronien ja protonien suhde mm. Pekka Jauhon kirjojen mukaan 1,55. Kun taas haljenneessa uraanissa olevissa kahdessa palladiumissa neutronien N/Z kerroin on enää 1,3. Näin halkeaminen tuottaa n. 23kpl ylimääräistä neutronia.

Jokaisessa uraanin halkeamisessa kerrotaan silti "virallisesti" vapautuvan vain 2,5neutronia. Kysynkin enemmän kuin hämmästyneenä sitä miten tämä muodostuva n.900% virhe on mahdollinen? Koska 200MeV hajoamisenergiassakaan ei voi kadota kuin puolen neutronin massainen sidosenergiamäärä. Luvin myös, että 1950-luvuilla julkaistuissa tietosanakirjoissa mm. ko. prosessissa kerrottiin vapautuvan kaksin verroin erittäin epämääräisesti laskettavissa olevia neutroneja. Joten hämmentävän epämääräisestä asiasta kaikkineen on kyse?

Minne mielestäsi tuo 10-kertaa laskettua suurempi neutronivuo ajautuu sadoista reaktoreistamme vapautuessaan huomaamatta ympäristöön?
----------

Sent: Friday, July 03, 2009 2:24 PM Subject: Re: Spallaatioteoriakysymys.

Hei,

Tällaisen kysymyksen kanssa kannattaa kääntyä ydinfyysikon puoleen!

terv. Kari Enqvist
............
Arto hei.

*Hetkinen?. . .

*Kysyin ymmärtääkseni maamme huippuluokan professorilta käytännössä Nobel-luokan asiasta aiheesta, jonka pitäisi olla ihan läpihuutojuttu edustamassasi oppitasossa? . .Anteeksi NYT pitää vetää henkeä. . .Eli aiheeni on NIIN mykistävä löydös, ettet osaa/uskalla siitä kissaa sanoa?. . .Huikeeta kerrassaan.

*Tällaisen edessä täytyy sanoa, etten EDES hämmästy! Niinä 3 vuosikymmeninä, jotka olen kvanttiydinfysiikan sisäpiiriläisenä oppimiseen viettänyt tällainen reaktio oli suorastaan odotetavissa. Ydinala kun on aina ollut niin täynnä salattuja kupruja, ettei siinä sivussa tällaisen kivijalan murtuminen tuuleen ole uutta. Miten i h m e e s s ä joku tällainen 900% virhehuijauksen on maailman kvanttiydinfysiikan parhaimmistoprofessuurit kyennyt ohittamaan tuosta vaan 60v<?

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Thu Mar 19, 2015 9:35 am

Arto Lauri 104. GRAVITON

https://www.youtube.com/watch?v=BtMdr11PA1I
-----------------------

Arto Lauri 103. GIC

https://www.youtube.com/watch?v=38rFInEFsYU
---------------------------------------
-----------------------

Japanin TV haastattelua

Joo tosiaan olin juuri illalla kello 18:00 ja tänä päivänä 25.03.2012 tapaamassa jälleen Japanin TV:n henkilöstöä. Olivat tosiaan tulleet Suomeen. Kuinka ollakaan olivat ilmeisesti tutustuneet A Fukushima theorema videooni, tai jotain tällaista. Mutta yhtä kaikki halusivat tavata maamme tunnetuimman kvanttiydinfysiikan ammattiosaajan Eurajoen kirkonkylässä.

No joo asiasta tiedusteltiin sopien paikat lankapuhelimella reipas tunti ennen lähtöäni. Tuskin minua tunteville yllätys, että jälleen kerran Vuojoen sikaniskapoliisit olivat laittomasti. Niinpä tietty salakuunnelleet maamme ehdottomasti pelätyimmän puheluni. Kun 18 paikkeilla kurvasin sovitulle parkkipaikalle. Olivat "invalidipoliisien poikaparit" minua odottamassa härskisti tosi provosoiden siis invalidi paikallaan. Kuten toisaalta Vuojoen poliisille kuuluu sopia. Heti minut nähtyään lähettivät ilmoituksen sisäministeriölle, että olin laskelmoidusti paikalla.

No haastattelu toimi ihan hyvin. NHK oli siis Japanin pää TV:n porukat haastattelemassa pakettiautossa. Ihan nuorehkoa porukkaa, kolme miestä ja nainen. Joka osasi muuten ihan hyvin suomeakin yllätyksekseni. Eli hyvin olivat kuulolla kun aloin vapaatyyliini kertoilla Olkiluodon tektoniikoista. Metaani kaasu klatraatti räjähdyksineen Olkiluodolla. Säteilystä TVO:n savupiipuissa lennosta hiilen mustiksi kiehuneista linuista. Niin ja tietysti USA:n agenttien Sveitsin tileilleen hylkäämiäni vaikenemisrahojakaan unohtamatta. Oikein olivat tyytyväisiä tapaani esittää asiat. Juuri kuten on ja olen i t s e ne kaikki nähnyt.

No kuten tapaan kuuluu musta POLIISIEN Volvo seurasi takapuskurissani koko paluumatkan 17km kotipihalleni asti. Ai että olipahan taas sisäministeriön Vuojoen paskalakkien seurankipeys tiivistä. Volvossa muuten oli v a i n yksi paskamaha vaan. lieneekö budjetti tiukentunut vai mitä?. . Jatkostani en kerrokaan tähän enempää. Ettei SUPO- pellet heti kaikkea tiedä ilmaiseksi.

PS. Arvatkaas mikä oli haastattelussa liki välittömästi päällimmäisenä? Miten voit olla noin r o h k e a näin vaarallisella ydinalallasi? Niinpä niin miettikääs miksi tuo käytiin sanomassa maapallon takaa?

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Tue Mar 24, 2015 2:24 pm

,....,.,...,,,,,.,.,
_________________________________

Arto Lauri 105. Radiaton pressure

https://www.youtube.com/watch?v=3SwP5zl1iVE
-------------------

Arto Lauri 104. GRAVITON

https://www.youtube.com/watch?v=BtMdr11PA1I
-----------------------
------------

T&T VESI Tapio Ikkala, 22.3.2015, 19:08
YK: Vesipula uhkaa seuraavan 15 vuoden aikana

Maapallon vesivarannot vähentyvät - 40 prosenttia seuraavan viidentoista vuoden aikana, väittää YK:n uusi raportti. Kehityksen taustalla on teollisuuden lisääntyvä vedentarve, kaupungistuminen, sekä väestönkasvu.

Mikäli vesiresurssien kestävään hallintaan ei panosteta, maailman sosioekonominen järjestelmä tulee romahtamaan, raportin pääkirjoittaja Richard Connor kertoi Reutersille.

2050-luvulla kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja veden kysynnän odotetaan kasvavan 55 prosenttia. Suurin osa lisääntyvästä kysynnästä tulee kehittyvistä maista.

Monet kehitysmaiden suurkaupungit kasvavat hallitsemattomasti, eikä kaikille maalta muuttaneille voida välttämättä tarjota vedenjakelua. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 34 prosenttia asunnoista on vedenjakelun piirissä, kun tämä luku oli vielä 1990-luvulla 42 prosenttia.

Vuoteen 2050 mennessä maailman ruoantuotannon täytyy kasvaa 60 prosenttia kasvavan väestön ruokkimiseksi. Elintarviketeollisuus kuluttaa jo nyt paljon vettä, ja YK:n laskelmien mukaan ruoantuotannon kasvu tulee nelinkertaistamaan sen vedentarpeen.

* Ehdottomasti suurin teollinen veden tuhoaja on kuitenkin ydinvoima. 1000MW reaktori tappaa 1 800L/s elinvedet. Kun toisaalta koko eteläisen pallonpuoliskon ylivoimaisesti suurin veden kuluttaja on Australian valtavat uraanikaivokset. Veden silmitön tuhoaminen on eräs kärkisyy pyrkiä pois juuri ydinvoimasta.

Raportissa ehdotetaan merkittäviä investointeja kestävään vesiresurssien hallintaan.
------------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Sat Mar 28, 2015 8:32 pm

-------------------

Arto Lauri 106. PINK

https://www.youtube.com/watch?v=-HOhseTNUkY
-------------

Arto Lauri 105. Radiaton pressure

https://www.youtube.com/watch?v=3SwP5zl1iVE
----------------------
----------------

Säteilyn paine 30mm ÖLJYÄ
==========================

Viimeisimmässä videossaan 105 Arto osoitti SUORAAN miten beetanopeitten elektronien syöksyminen säteilyn lähteestään aiheutti koetilanteessa vähintään luokkaa 30mm öljypatsaspaineen muodostumisen.

Vanhoissa (1911) alan julkaisuissa, ani harvassa on JO aiemmin kerrottu miten fyysisten fotonien säteilyn paineet kykenevät pyörittämään äärettömän herkkäliikkeistä siipiratasta tyhjiössä.

Mutta oleellinen ero koejärjestelyissä. Noissakaan vanhoissa julkaisuissa Venäjän vallan ajoilta ei kuitenkaan oltu kyetty muuttamaan mitta-arvoja numeraaliseen muotoonsa. Hämmästyn näin jälkikäteen miksei?

30mm Öljyn korkeutta ei ole mikään häikäisevän suuri mittanormaali. ( Ilman paine kun on 10m vettä).

Toisaalta aineettomassa tyhjiössä tuokin lukema on enemmän kuin MULLISTAVA FAKTA!

Arton käyttämän tyhjiön paine oli kuitenkin vain luokkaa 5Pa.
Eli 10 000mm/ 100 000= 0,5mm vesipatsasta.

Joten kuitenkin saatu 30mm öljyn painetta kertoo suhteellisen suuresta atomiplasmaan tyhjiössä kertautuvasta säteilyn paineesta. Paine täytyy olla suhteessa aurinkopurjeissa käytettävään PROTONISÄTEILYN polttoaineeseen avaruudessa. Tai vaikka NASA puhumiin IONI moottoreihin avaruusaluksissa. Kuvaavaa, ettei näittenkään PAINEARVOJA ole näkynyt missään julkaisuissa. Joten Arton koe on tältäkin osaltaan aivan omaa luokkaansa!
----------------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Thu Apr 02, 2015 2:25 pm

_________________________________

Arto Lauri 107. Professors,KPA

https://www.youtube.com/watch?v=Sk83vwZCivQ
------------------------------------

Arto Lauri 106. PINK

https://www.youtube.com/watch?v=-HOhseTNUkY
-------------
----------------

* Mihail Gorbatsov puhe 01.2015.
fissio räjähdys fissio räjähdys

Mihail Gorbatsov on muuten tullut julkisuuteen Venäjällä yllättäen. Lännen eniten kunnioittama maan entinen presidentti, ei mikään pikkutekijä siis!

Oli sanonut, että ihmiskunnan VIIMEISET HETKET ON KÄSILLÄ . Koska ydinvoiman täysin kestämätön käyttö on tappamassa KOKO MAAILMAN!!

Puhetta edelsi 09.01.2015 kello 16-17 Suomen puolella nähty massiivinen punainen erittäin voimakkaan taivaankannen happikehän ionisaation välähdys Venäjältä!

Ilmiö kertoi karun totuuden. Tsheljabinskissä ydinjätevarastojen hallitsematon palo etenee 1,5v jälkeen YHÄ, myös USA:ssa! Ja chemitrailaus myös ei enää auta pitämään ydinjätepäästöjä maailmalla aisoissa!
----------------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Fri Apr 10, 2015 8:45 pm

_________________________________

Arto Lauri 108. Clear air

https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY
-----------------------------------------

Arto Lauri 107. Professors,KPA

https://www.youtube.com/watch?v=Sk83vwZCivQ
------------------------------------

FB. M. A. Gustafson 1920 map
occupation occupation occupation

When looking at this insightful M. A. description of the map. So .. How nice it now, I would say. Understands why Russia will start to bring Finland in the spring of 2015 the war troops. Tens of thousands of conqueror already embattled country by the masses. Finland in the Baltic Sea it receives for its 600MW navy / missile / HAARP of weapons at their base miehitysjoukkot quick ride alone.

Each of this intention -ennustus map realizes Russia to Pyhäjoki nuclear 600MW electric ice in Finland is not in any other, as the Sweden-NATO Norway - the attack on the Centre's maintenance energies! Completely naive to imagine more. That the Holy River 100% Russian thousand-headed first-commando should be 10 000V electric fences slaughter of safeguarding our country no other task.

Nordic occupation opens so agreed to Russia DIRECT road the heart of Europe. For the Finnish government NUCLEAR MATERIALS DEALERS now, oval eyes also lust to start World War III that his project just drawn map formulas! Unbelievable how Finland's nuclear industry is in front of their projects ready for anything. In order to maintain a deadly horrific nuclear weapons fabrications. Creative destruction of nuclear weapons for the sale of force if necessary. Even in their native country!
The map is Gustav Johansson in 1920 according to the publication.

http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg
[Img] http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg [/ img]
-----------

FB. M.A. Gustafson 1920 kartta
miehitys miehitys miehitys

Kun katsoo tätä oivaltavaa M.A. kuvauksen karttaa. Niin.. Miten sen nyt kauniisti sanoisin. Ymmärtää kyllä miksi Venäjä alkaa tuoda Suomeen jo keväällä 2015 sotajoukkojaan. Kymmenet tuhannet valloittajana nyt jo sotaa käyvän maansa massat. Itämereen Suomelta sitä varten saamaansa 600MW laivasto/ ohjus /HAARP aseitten tukikohtaansa miehitysjoukkot pika kyydityksin.

Jokainen tästä aie -ennustus kartasta tajuaa, Venäjä tarvitse Pyhäjoki reaktorin 600MW sähköjään Suomessa ei mihinkään muuhun, kuin kyseisen Ruotsi-NATO Norja - hyökkäyskeskuksen ylläpidon energioihin! Täysin lapsellista edes kuvitella muuta. Että Pyhäjoen 100% venäläinen tuhat päinen ensi-iskujoukko tulisi 10 000V sähköteurastusaitojen turvaamana maassamme mitään muuta tehtävää varten.

Pohjolan näin sovittu miehittäminen aukaisee Venäjälle SUORAN tien Euroopan sydämeen. Sillä nämä Suomen hallinnon YDINASEMATERIAALIN MYYJÄT nyt silmät soikeina myös himoavat aloittaa kyseisellä hankkeellaan III- maailmansotansa juuri piirretyn kartan kaavoillaan! Uskomatonta miten Suomen ydinteollisuus on hankkeittensa eteen valmis mihin TAHANSA. Saadakseen vaan ylläpitää tappavan, kauhistuttavan ydinasetehtailunsa. Luovat ydinaseilleen tuhon myynnin markkinat vaikka väkisin. Jopa omaan synnyin maahansa!
Kartta on Gustav Johanssonin 1920 julkaisun mukainen.

http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg
-----------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Thu Apr 16, 2015 7:28 pm

_________________________________

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo
-----------

Arto Lauri 108. Clear air

https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY
-----------------------------------------
----------------

Fukushima 1 laitoksen robotti tuhoutui heti säteilystä

IL/ Tältä Fukushiman turmavoimala näyttää sisältä - ihminen ei selviäisi tuntia hengissä
Keskiviikko 15.4.2015 klo 13.35

Ihminen ei selviäisi Fukushiman tuhoutuneen voimalan säteilyssä tuntia hengissä. Robottikamerat lähetettiin Fukushiman tuhoutuneeseen ydinvoimalaan tutkimaan, miltä siellä näyttää. Robottikamerat lähetettiin tutkimaan myös tapaa, jolla sulanut ydinpolttoaine voidaan kuljettaa pois voimalasta. Lähde: CNN

* Kuulin juuri todella tärkeän lisäuutisen aiheeseen Saksasta tulleelta henkilöltä. Fukushiman robottikamera ei kuulemma pelkästään TUHOUTUNUT. Vaan se yksinkertaisesti KIEHUI olemattomiin tutkijoiden silmien edessä!. . .Kuulitte aivan oikein. robotti oli osunut niin kovaan säteilytykseen, että se kuulemma suoraan KAASUUNTUI ILMAAN. Kuten Fukushima-1 reaktorin 100t polttoainelastin myös todettiin myoni mittauksissa samalla alueella aiemmin tehneen!

Mikään yllätys kuitenkaan tällaiset ilmiöt ei ole enää niille, jotka ovat nähneet miten fissioiden räjähtävien reaktorien sisällä säteilyn energiat muodostavat mittausten mukaan MILJOONAN ASTEEN HETI TIELTÄÄN KAIKEN MUUTTAVAT KAASUKSI INFERNOT.
----------

maurilappi
Posts: 135
Joined: Tue Nov 18, 2014 5:40 pm

Re: * HUIPPU videoita

Post by maurilappi » Wed Apr 22, 2015 1:19 pm

_________________________________

Arto Lauri 110. The Photon

https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic
--------------

Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu

https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asian ... aastattelu
--------------

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo
-----------

Electron Volt = temperature in Kelvin
wow wow wow wow wow wow

The electron volt, and text temperature Wiki.

A certain areas of physics, such as plasma physics, it is practical to use mass to a temperature in electron volts
determined using Bolzmann constant kB:

1eV 1,60217653(14) X 10^-19J
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K
kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K

For example, a typical magnetic fusion plasma is limited 15kV or 175 million degrees Kelvin.
The numbers in parentheses are the measured value of the last two digits the standard deviation.

Ekvipartitio theorem of classical thermal equilibrium thermodynamic system the average energy per degree of freedom is ½kT, where T is the temperature. The ideal gas particles have three degrees of freedom, so the ideal gas energy per particle an average of 3 / 2kT.
---

That's Mark's last formula is a professional expert quite TOP! According to that should now be able to directly determine the 200MeV explosive single uranium atom temperature in the reactor directly. The nuclear bomb is defined directly in the millions of degrees! There is thus a nuclear reactor STUK lies + 300C at all!

This is ever so important piece of information Marco. As evidence directly previous argument that a nuclear reactor uranium fuel is always based on the fumed pressurized air directly PLASMA GAS IN! Can Marco shows the relevant data more formula? Russian data on the other hand says uranium pellet temperature is always more than the uranium boiling + 4131C. The class + 5000C. So the fork temperatures IS. But ALWAYS uranium occurs CHANNEL RADIUS gas!

* Self calculator uranium pellets in the internal temperature of the power; / cm3 according to. Metal halide lamp 4 200K with the formation of 100W / cm 3 according to.

And when the uranium in the capsule while it is 148W / cm 3. Produce the temperature here
148W / cm 3 / 100W / cm3 4200K = X + 6 216k uranium pellets rattling temperature. That is more than six 000C
-----------------
Marco
"If the capsule is formed around the uranium Tsherenkov general type of plasma, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases ..."

* Yes, there is, so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure due around there is so little air molecules / cm 3. That technically it is a vacuum! Well noticed brings ..
---------------

Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä
woW Wow Wow woW Wow woW

Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä

Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan lämpötilaan
määritellään käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB:

1eV 1,60217653(14) X 10^-19J
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K
kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K

Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15kV tai 175 miljoonaa kelviniä.

Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta.
Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 3/2kT.
---
Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan!

Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA!

* Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan.

Metallihalidi lampun +4 200K kun muodostuu 100W/cm3 mukaan.
Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä:
148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K= + 6 216K on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli yli +6 000C
-----------------

Marco
"Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut..."

* On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..
---------------

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests